Två HIO med 15 minuters mellanrum 08/07/20

Vid tisdagens GGA-tävling gjordes det två HIO på hål 13 nästan efter varandra. Det av Stig Jacobsson och Sven Forsberg. De använde en trä 9:a resp en Järn 7:a. Gratulerar.