Tee- och fairwayrenovering 09/09/19

Höstens renoveringsprojekt

Den 10 september påbörjar vi en omfattande tee och fairwayrenovering, det är i första hand tee 46 på hål 5 och 8, tee 55 på hål 15 samt fairway på hål 1 som ska renoveras. Detta innebär att det blir provisoriska tees och att hela hål 1 stängs. Ersättningshål blir övningshålet som par 3, ca 90 meter.

Detta innebär att spelordningen kommer att bli lite annorlunda från 16 september:

• Nytt första hål blir 4:an.
• Efter 10:an som spelas som hål 7 spelar vi 2, övningshål och 3:an som hål 8,9 och 10.
• Hål 11–18 spelas som tidigare.
Teeskyltarna kommer att sitta kvar, men det blir nya scorekort med den nya spelordningen.

Vi kommer att torva av 1:ans fairway, och det gräset kommer att användas på de tees som renoveras. Ytan på både tees och fairway kommer att fräsas och nytt material tillsättas. Vi lägger som sagt färdigt gräs på tees medan 1:ans fairway kommer att sås i höst.
Vi beräknar att ha tees spelklara någon gång i maj, och 1:ans fairway spelklar till mitten av juli 2020.

Ansvarig för detta projekt är Anders Edh, detta genomförs med hjälp av ideella och övrig banpersonal.
Information om projektets gång kommer löpande på hemsida och på Facebook.