Tävlingsverksamheten skjuts fram för alla över 21 år 28/04/20

Hudiksvalls Golfklubb följer Folkhälsomyndighetens och Svenska golfförbundets riktlinjer,
och skjuter på all tävlingsverksamhet för alla över 21 år fram till den 30 juni.

Det gäller alla klubbtävlingar inklusive damkommitténs och GGAs tisdagstävlingar.

Läs mer på https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/