Tävlingsvillkor

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren/spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Handicapklasser

Den som anmäler sig till tävling tilldelas A-klass automatiskt vid anmälan. I samband med lottning justeras klasserna till jämt deltagarantal och spelaren blir tilldelad rätt klass efter sitt handicap.

Prisutdelning

Prisutdelning sker omedelbart efter att tävlingen är avslutad eller om annan tidpunkt i förväg fastslagits av tävlingsledningen. För att få pris skall man vara närvarande vid prisutdelningen.

Undantagsvis kan spelare ha giltigt skäl till frånvaro vid prisutdelningen. Detta skall dock godkännas av tävlingsledningen. Obs. att tävlingsfunktionärer inte kan vara ombud. Tävlingssponsorn har slutliga ordet och kan kräva närvaro för att mottaga ett pris.

Önskad tidig eller sen start

Med önskad tidig eller sen start menas att spelaren erhåller starttid antingen tidigt eller sent under tävlingsdagen. Den som anmäler önskad tidig eller sen start kan därav spela i boll med spelare från andra klasser.

Efteranmälan

Efteranmälan till tävling kan ske vid mån av plats t.ex vid strykning av spelare. Medverkan i tävlingen kan bara bestämmas av TK (före tävling) eller tävlingsledningen (tävlingsdagen).

Avanmälan

Avanmälan kan göras på golf.se innan anmälningstiden gått ut. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras spelaren anmälningsavgiften för tävlingen.

Uppehåll efter hål 10 (lokal tävlingsregel)

Vid tävlingar gäller att; om det är tomt på 11:e tee, så gäller så kallad ¨gå-fika¨. Uppehåll för fika är bara tillåtet om det är folk på 11:e tee. Uppmanas man av tävlingsfunktionärer att gå till 11:e tee, skall detta ske omgående.

Scrambletävlingar på Hudiksvalls GK

Enligt SGF:s Spel- och tävlingshandbok bör Scramble spelas utan handicap. Tillämpas handicap bör spelhandicap vara 25 % av sammanlagt spelhandicap vid tvåmanna, 15 % vid tremanna och 10 % vid fyrmannascramble.

Hudiksvalls Golfklubb tillämpar vid dessa tillfällen ett alternativt sätt att beräkna spelhandicap på scrambletävlingar, vilket följer enligt nedan:

  • Inget lag kan få högre sammanlagt spelhcp än vad spelaren med lägst spelhcp i laget har, en decimal medräknas. Jämfört med SGF:s rekommendationer missgynnar Hudiksvalls GK:s alternativa scrambleregler låghandicappare och lag med väldigt olika spelhcp.