Rapport från styrelsemöte 15/12/19

Årets sista styrelsemöte för Hudiksvalls Golfklubb hölls i början av december. Både den “gamla” och ”nya” styrelsen träffades för en genomgång och reflektion av golfåret 2019. Avgående ordföranden Nils-Erik Blomdahl höll i mötet och hälsade välkommen. Klubbchef Jon Sellén började med en rapport om dagsläget och tankar om kommande säsong.

Medlemsavgifter

2020 års fakturor för medlemsavgifter är på väg ut till våra medlemmar. 

Golfshopen Den extrainsatta “jul”försäljningen i shopen gick bra. Viktigt att vi är trogna vår shop då det är medlemmarnas “egen shop”. Inkomsterna går till klubben och dess verksamhet, men är också en viktig service till hemmaspelare och våra greenfeegäster.

Starttider Fler starttider behöver frigöras under kommande säsong och ett sätt är att uppmana våra medlemmar att inte boka in fyra personer (alltså inte låna andras golf-id) om man bara är två som tänker spela.

Juniorträning Klubben ska göra en satsning på juniorträning och tävlingar.

Banan Banchef Sven-Olov Lindgren rapporterade om det arbete som genomförts av såväl banpersonal som av ideella krafter. Sedan banan stängdes och greenerna täcktes har de blåsts två gånger och det skall göras ytterligare en gång innan nyår. Allt för att få bästa möjliga resultat inför kommande säsong. 

Maskinparken Maskinparken ses över och restaureras nu under vinterhalvåret.

Pension Under våren går Sven-Olov i pension på halvtid. Mer information kommer inom kort. 

Tävlingar Tävlingskommittén informerade om att de flesta tävlingarna inför kommande säsong redan är bokade och klara. 

Golfveckan Golfveckan (v 29) 2020 kommer att starta lördagen den 11 juli och avslutas fredagen den 17 juli för att inte kollidera med många andra evenemang i Hudiksvall lördagen den 18. En singeltävling kommer att bytas ut mot ytterligare en partävling, eftersom partävlingar är populärare.

Fastigheter Stugorna är uthyrda till HHC i 6 månader under vinterhalvåret, vilket är mycket positivt.

Utrymningsvägar Klubben har påbörjar arbetet med utrymningsväg från simulatorn. Mötet avslutades med att varje styrelseledamot redogjorde för vad de bidragit med under det gånga året. Golfklubbens nye ordförande – Kåge Larsgården – påminner om nästa styrelsemöte i januari och framför en GOD JUL till styrelsen och klubbens medlemmar.

Efter nästa styrelsemöte kommer vi att presentera hela styrelsen med bild, namn, kontaktuppgifter samt redogöra för vilka uppdrag som var och en har.

Hudiksvalls Golfklubbs styrelse önskar alla en riktigt GOD JUL!

Lars Eriksson, Jon Sellén, Eva-Lotta Vesterlind, Filip Modig, Ulla Åman, Sven-Olov Lindgren, Margareta Jonsson,Tomas Glad, Kicki Rapp, Nils Jakobsson, Kåge Larsgården samt Nils-Erik Blomdahl, ej med på bilden Mats Utterfelt.