Rapport från styrelsemöte i augusti 20/08/20

Rapport från styrelsemöte den 17 augusti 2020. 

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Årets säsong har det varit mycket av allt; många spelare och högt tryck på banan.

Hittills i år har 4.000 fler rundor spelats, totalt den 31 juli hade 18.320 rundor spelats.

• Vi har 150% fler grenfeegäster, hittills 3.300 gäster.

• Shopen har ökat sin försäljning med 30%, mest klubbor, vagnar och bagar.

• Rangen har haft en liten ökning: 9,5%.

• Medlemsantalet har ökat med 14% och är dags dato 995.

• Intäkterna från stugorna har nästan dubblerats mot i fjol.

• Short stay med husvagnar/bilar har haft bra beläggning.

• Uthyrning av golfbilar har också ökat.

• Intäkterna från tävlingar har minskat något pga Coronapandemin. 

Antalet deltagare i de tävlingar som kunnat genomföras har ökat.

Rapport från banchef Anders Edh 

• Ett nytt gräs ska sås under en tioårsplan. Det nya gräset ger högre spelkvalitet, klarar slitage och övervintring bättre. Start vecka 35.

• Renoveringar av vissa greener ska göras i höst. Spridare ska justeras och träd ska plockas ned vid hål 5 och 6.

• Med hjälp av “Stickans Course Crew” ska gångvägarna på hål 4 och 10 tas bort och ersättas med gräs.

• Hålflaggorna ska få trugor i hålkoppen och de befintliga extrapinnarna tas bort.

• Täta dukar ska köpas in för täckning av greenerna och banan planeras stänga lite tidigare i år för att undvika att frost kommer in. Öppnar tidigare i stället. Inga vintergreener.

• Städning av utomhustoaletterna diskuteras, måste förbättras till nästa år.

Tävlingskommittén 

• Nöjda med golfveckan, fint väder, många deltagare och Coronanpassad prisutdelning.

• 2 tävlingar kvarstår – Branschbollen och Avslutningen.

Marknadskommittén 

• Pentab ny hålsponsor. Varubolaget ska sponsra med inredning till klubbhuset.

• En Coronaanpassad sponsoraktivitet ska genomföras.

Medlemskommittén 

• Alla planerade aktiviteter inställda pga Corona.

• Ett utskick ska göras till alla nya medlemmar.

• En FB-video med Jon och text till hemsida ang golfvett ska produceras.

Ekonomi 

• Klubben har just nu en bra likviditet. 

• Omsättningen är 50% högre än i fjol.

• Klubben har 6 heltidsanställda, 3 på halvtid och 3 säsongsanställda, förutom inhyrd städpersonal.

Jämställdhet 

• Kicki Rapp håller i klubbens jämställdhetsprojekt som arrangeras av Svenska Golfförbundet.

Vårmöte

• Vårmötet (som ställdes in pga Corona) kommer att hållas utomhus den 14 september kl 17.00.

Höstmöte

• Höstmötet kommer i november.

Ordföranden Kåge Larsgården berömmer all personal som klarat det ökade trycket och tackar alla för ett bra jobb denna säsong, på banan, städning, admin, i shopen och i vår populära restaurang! 

Nästa styrelsemöte hålls i september.