Rapport från styrelsemöte den 8 juni 2020 09/06/20

Rapport från styrelsemöte den 8 juni 2020. Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna.

Klubbchef Jon Sellén berättar att trycket på banan varit extremt högt den senaste tiden. Det har gett klubben bra intäkter men också många övertidstimmar. Tiden fram till dags dato har inneburit en positiv ökning av såväl greenfeegäster, nya medlemmar (idag 910 st), stuguthyrning, rangeinkomster som försäljning i shopen.

All personal har jobbat hårt och klarat trycket på ett positivt sätt. Jon har bland annat utbildat 50 nybörjare och tendensen är att allt fler vill börja golfa. Trenden i vår klubb liknar trenden i hela Sverige – att golf blivit “hett” igen, t o m lite mer positivt här hos oss i Hudiksvall.

Ordföranden Kåge Larsgården berömmer personalen som jobbar i receptionen, skött bokningar och sett till att allt fungerat med stugor, husbilsparkeringar mm.

Banchef Anders Edh håller med om att trycket på banan varit extremt högt under inledande säsong. Trots det har man lyckats följa den skötselplan som upprättats, sånär som på en incident med bevattning och pumpar. Men nu har allt löst sig och till veckan kommer sommarjobbare somkan avlasta banpersonalen med enklare arbetsuppgifter. Då kan hela fokus läggas på banans skötsel. Sommarjobbare kommer att finnas i olika omgångar i nio veckor. All beröm till banpersonalen!

Tävlingskommittén har möte inom kort.

Marknadskommittén ger positiva signaler ang nya avtal som är på gång.

Medlemskommittén hoppas kunna genomföra kräftgolf till hösten. Anne-Sophie Sundström tar tag i intervjuer med medlemmar och personal, för Facebook och vår webbsida.

Fastighetskommittén planerar utvändiga förbättringsåtgärder på golfrestaurangen. Även kansliet ska få sig en upprustning interiört. Golfbilsgaraget ska rustas för att ge plats för sex golfbilar. Betongfickor för olika markmaterial behövs för att minska spillet.

Styrelsen håller fast vid beslutet att inga tävlingar får genomföras före den 1 juli, helt enligt Svenska Golfförbundets rekommendationer. Endast sällskapsspel är tillåtna t o m 30 juni. 

Golfveckan (v 29) kommer att genomföras. Vilka restriktioner som kommer att gälla pga av Corona-pandemin återkommer styrelsen med senare. Klubben kommer dock att följa de rekommendationer för tävlingar som Svenska Golfförbundet kommer med.

Två tisdagstävlingar får genomföras under juli, den 7 och 28 juli. Övriga tisdagar ska vara fria för greenfeegäster och övriga medlemmar.

Inga golfvärdar kommer att engageras denna sommar pga rådande pandemi. Klubben har fått bra respons på vidtagna åtgärder för att skydda medlemmarna från spridning.

Öppning av hål 1. Banchefen vill vänta så länge som möjligt med öppningen. Utvecklingen ser bra ut men mer tid behövs för att det ska hålla och bli bra när hålet väl öppnas.

Investering av gåva. Tomas Gladh ger klubben ett förslag till bra och trygg placering av en del av den generösa gåva som Totte Krokström förärade klubben med tidigare i somras. Styrelsen godkänner förslaget.

Ordförande tackar alla för ett bra jobb och önskar en trevlig sommar!

Nästa styrelsemöte hålls i augusti.