Rapport från styrelsemöte den 25 oktober 2021 01/11/21

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar välkommen. 

 Rapport från klubbchef Jon Sellén 

•  Har fått i uppdrag att titta vidare på anställning av ny tränare till klubben.

•  Vi fortsätter vårat arbete med banarkitekt Magnus Sunesson för att komma vidare till en Masterplan av hela banan. Med relativt enkla medel ska vi kunna utveckla vår bana, 

alla ytor inkluderade, till något riktigt bra, hållbart och unikt. Magnus Sunesson deltar digitalt på höstmötet.

 Vi ser över möjlighet att rangen utvecklas. En ny plockbil, ny bollautomat och eventuell utbyggnad till 18 – 20 mattor. Inväntar bygglovet för en ny studio. 

•  En ny modernare hemsida ska produceras av Golfinity. 

•  Vi jobbar vidare med planerna att ev arrangera en “Future series” tävling för Sveriges elitspelare på Hudiksvalls golfbanan nästa sommar. 

 

Rapport från banchef Anders Edh 

  Planerade vintringsarbeten är påbörjade.

  Många arbeten kvar att färdigställas, bla avverkning av träd. 

 Har fått i uppdrag att utveckla och förnya bevattningen allt eftersom, efter  banarkitektens Masterplan.

 •  Ny liten traktor ska inköpas. Den används till att dressa, skotta och djuplufta med.

  Vi investerar i en ny automatisk slipmaskin som vässar aggregaten automatiskt. 

 

Ekonomirapport från Lars Eriksson

•  Genomgång av ekonomin för AB och GK. Det ser mycket bra ut. 

  Likviditeten är bättre än någonsin, trots att stora investeringar gjorts i bla nya golfbilar och arbetsmaskiner. Ytterligare två nya golfbilar ska inköpas.

   Alla siffror kommer att redovisas på höstmötet.

 

Medlemskommittén 

  Till första advent ska en adventshappening ordnas med julmys och öppethållande i shopen. 

  Försöka fånga upp fler ungdomar, framför allt flickor. Föreslås att det arrangeras en golfdag för enbart kvinnor/flickor under nästa säsong. 

                                  

Fastigheter 

•  Köket i maskinhallen ska fräschas upp. 

   Bron till entrén samt pelarna på restaurangen ska renoveras. 

  Diskuteras toaletter med rinnande vatten ute på banan.

 

Bankommittén 

   “Stickans Course Crew” fortsätter jobba och kommande projekt är att städa upp på rangen.

 

Vision 50/50-projektet 

  Fortsätter vår resa. Nästa möte den  29 november kl 17:30.

 

Dam/GGA/andra kommittéer

Styrelsen jobbar för att alla kommittéer ska ha ett tydligt uppdrag, och att alla jobbar med samma värdegrund mot gemensamma mål.

 

Avgifter 2022

Styrelsens förslag på avgifter kommer att presenteras på höstmötet.

 

 Behandling av motioner

Vi har tagit emot ett antal motioner som kommer att behandlas på höstmötet.

 

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

 

Nästa möte blir höstmötet den 22 november kl 18.00. Plats meddelas senare.