Rapport från styrelsemöte den 20 september 2021  21/09/21

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar välkommen.

 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Idag är vi 1.078 medlemmar.

• Vi har haft 3.500 betalande greenfeegäster.

• Fler bilar uthyrda i år. Ska vi ev komplettera med ytterligare några?

• Funderingar kring att ev anställa en extern golftränare till nästa säsong,

 Jon presenterar förslag till “Kommunikationsplan och varumärkesstrategi för Hudiksvalls GK”.

 

Rapport från banchef Anders Edh 

• Det jobbas vidare enligt den skötselplan som utarbetats. Har gett bra resultat hittills. Närmaste veckorna står stödsådd på agendan.

• Konstateras att åtgärderna på hål 1 gett mycket bra resultat.

• Förberedelser inför vintern.

• Fairways ska under oktober dressas med 250 ton sand. Även greenerna ska dressas och luftas.

• Två portar i maskinhallen är trasiga och undermåliga så de måste bytas ut.

 

Tävlingskommittén 

• Sista tävlingen genomfördes i helgen – en fyrmannarumble med 120 deltagare.

• Ekonomisk rapport från säsongen är på gång.

 

Marknadskommittén 

• Jobbar fortfarande med några sponsorer. Vi har högre intäkter än tidigare år.

 Tankar om att utveckla sponsorgolfen så den bli mer attraktiv.

 

Ekonomirapport från Lars Eriksson

    Mycket bra likviditet.

    Stora investeringar har gjorts.

    Kläderna i shopen sålt lite sämre än i fjol. 

    Prognos och budget för 2022 ska upprättas och presenteras på höstmötet den 22 november.

 

Medlemskommittén 

• En lyckad Champagneprovning genomfördes av Kicki Rapp och Magnus Andersson den 17 september, 22 deltagare.

• Vinprovning med sommarens grillviner planeras i början av nästa säsong.

• Fler aktiviteter planeras under nästa möte, för nu är det ev läge för gemenskap igen.

                                  

Fastigheter 

• Två nya portar måste införskaffas till maskinhallen.

• Solenergin tickar på enligt planerna.

 

Damkommittén

• Har sin sista tävling onsdagen den 29 september, kanonstart.

• Haft bra deltagande under säsongen med i snitt 45 damer/tävling.

 

Bankommittén 

  Många arbeten har utförts i sommar.

 

Juniorkommittén 

• Juniortävling, 10 hål, för de allra yngsta genomfördes i helgen med sponsring från Holmen. Många gick då sin första steg ute på banan.

  

Vision 50/50-projektet 

• Möte, under ledning av Kicki Rapp och Tony Mullborn från Svenska Golfförbundet, kommer att hållas tisdagen den 28 september kl 17:30 på golfrestaurangen.

 

Övrigt

• Beslutas att kontakta en banarkitekt för att få förslag/idéer om hur vår bana ska utvecklas på bästa sätt. 

• Beslutas att ta in offert på en ny modernare hemsida.

• Styrelsen ska ha en heldag med planering inför kommande säsong, måndag 25 oktober.

 Kallelse ska skickas ut till samtliga kommittéer för en stunds fika, gemenskap och uppföljning av vad som hänt den gångna säsongen.

 Slutförande av “Hudiksvall genom tiderna”, nere vid omklädningsrummen, är på gång.

  Önskemål om oranga kulor på nedklippt fairway.   

                                

 Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

 Nästa möte: 25 oktober.