Rapport från styrelsemöte den 16 augusti 2021  17/08/21

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar välkommen till dagens styrelsemöte som hålls i golfrestaurangen. 

 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Idag är vi 1062 medlemmar, vilket är 86 fler än i fjol.

• Hittills har vi haft 3.000 betalande greenfeegäster, vilket är något färre än i fjol.

• Rangen har fungerat bra och haft bra omsättning.

• Stugorna har haft bra beläggning och båda är nu uthyrda till i början av 2022.

 ViaSat Golf har varit och filmat på banan. Filmen kommer att visas i TV under 2022.

 

Rapport från banchef Anders Edh 

• Varit en tuff sommar med för lite personal, ett generationsskifte pågår i bemanningen. Bemanningen i sommar har kunnat lösas tack vare insatser från medlemmar.

• Greenen + närområdet på hål 18 har testat nya vattenspridare i sommar. De nya moderna spridarna har gett en jämnare spridning av bevattningen, vilket gett positivt resultat.

Det finns idag en plan för bevattningen som banpersonalen jobbar vidare med.

• Det jobbas också vidare enligt den arbetsplan som finns. Sådd står närmast på programmet.

 

Tävlingskommittén 

• Planerade tävlingar har genomförts på bästa sätt.

• Golfveckan hade bra antal deltagare – 1.375 spelare gav sitt yttersta. Minst antal deltagare har singeltävlingar.

 

Marknadskommittén 

• Jobbet med våra sponsorer klart för säsongen. 

 Nytt är att BilMetro kommer att installera två laddstationer för elbilar vid klubbhuset.

 

Ekonomirapport från Lars Eriksson

  Ekonomin för klubben ser bra ut. 

    Bra likviditet.

    Kraftig investeringsplan.

    Bra snurr på de nya golfbilarna. Fler årskort har sålts.

    Klubben fortsätter placera pengar i ytterligare ett år. Placerade pengar har hittills växt med 12%.

 

Medlemskommittén 

• Årets första arrangemang, en tiohålstävling, genomfördes i söndags – Hig & Low, för nybörjare och de lite mer erfarna. Efter avslutad runda bjöds på hamburgare och 

prisutdelning.

• Den 17 september inbjuder medlemskommittén till Champagneprovning. Affischer ska produceras och inbjudan sker vi dem och sociala medier.

• Medlemskommittén höll, tillsammans med Filip Modig, även i “Prova på Golf” för Villaägarna.

• Instruktionsvideos ska produceras i samråd med Jon Sellén och Anders Edh om hur man uppträder i en bunker.

                                  

Fastigheter 

• Stora renoveringsbehov finns på klubbens fastigheter.

• Vattentoaletter ute på banan är ett hett önskemål från kvinnor.

 

Bankommittén 

• “Stickans Course Crew” fungerar jättebra. Arbetena bli bra snabbt och väl gjorda. Den sociala samvaron och gemenskapen är stor bland deltagarna.

 

Juniorkommittén 

• Träningsgrupper med ett 40-tal unga (6 – 13 år) pågår hela sommaren. Endast 3-4 av dem är flickor. Här behövs en stor insats för att få fler flickor att vilja spela golf. Fler ideella ledare behövs!

Idag  finns 3 föräldrar som leder ungdomsträning – men fler behövs!

• Några ungdomstävlingar har genomförts och några har även tävlat på distriktsnivå.

 

Corona 

• De restriktioner som finns efterlevs. Inga problem har rapporterats.

 

Vision 50/50-projektet 

• Ett lyckat referensgruppmöte med Tony Mullborn från Svenska Golfförbundet har hållits.

  Ett nytt möte kommer att hållas tisdagen den 28 september kl 17:30 på  golfrestaurangen.

• Kicki Rapp, Kåge Larsgården, Jon Sellén och Anders Edh är klubbens främsta ambassadörer för projektet.

 

Övrigt

• Önskemål finns om en separat chippinggreen, så puttinggreenen endast används för just puttning. 

• Funderingar över en mistlur som ljuder vid åska/fara.

• De som blir nya medlemmar i höst får en höstrabatt för resterande säsong.

 HIO- och klubbmästartavlan har legat i stiltje tack vare semestrar. Nya tag denna vecka.

 Halkskydd önskas i duschutrymmena. En ordentlig skrubbning till att börja med borde ge resultat.

                                  

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

 

Nästa möte blir den 20 september.