Rapport från styrelsemöte, april 2020 07/05/20

Rapport från styrelsemöte den 27 april 2020. Ordföranden Kåge Larsgården hälsade styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Klubbchefen Jon Sellén inleder med att berätta att årets öppning av banan skedde 2 veckor tidigare jämfört med i fjol.

• Jon berättar att det är den glädjande trend just nu att yngre killar, födda 99-00, kommer och vill bli nya medlemmar.

• Vi har haft många greenfeegäster och försäljningen i shopen har börjat lovande.

• Jon ska starta med olika önskade utbildningar (i mindre grupper) den 18 maj.

Banchef Anders Edh rapporterar:

• Städningen av banan gick mycket bra. Det “nya” sättet att man fick komma när man ville och plocka städuppgifter på olika hål fungerade utmärkt. Städningen blev effektiv och gick snabbt.

• Arbetsgruppen med Stig Jacobsson i ledningen fungerar mycket bra!

• Banpersonalen hade  en hektisk vecka inför öppningen! Men alla jobbade på bra.

• Vecka 19,20 ska arbetet med hål 1 fortskrida med bla hjälpsådd. Öppning planeras till golfveckan.

• Mycket arbete kvarstår på banan, bl a öppning av tee på hål 15 och 5 samt bättre skyltning.

• Lars Högström som jobbat på banan i 29 år har slutat och istället kommer en säsongsanställd att börja den 4 maj. Han heter Pelle Karlsson och är lite av en hydraulikexpert.

• Rapporteras från Tävlingskommittén att samtliga tävlingar ställs in t o m 30 juni.

Marknadskommittén har jobbat bra och fått bra gensvar från sponsorer. 

Ekonomiansvarige Lars Eriksson fokuserar på att få in alla avgifter från de som har för avsikt att spela på banan i år. Beslutas att en liten arbetsgrupp ska ringa runt för att påminna/ta reda på om, varför de hoppat av.

Lars Eriksson meddelar att detta blir hans sista år som ekonominasvarig i styrelsen. Lars ger också förslag till ersättare.

Medlemskommitténs Ulla Åman berättar att samtliga planerade evenemang tvingas ställa in så länge Coronapandemin pågår. 

Fastighetskommittén påpekar att målningsförbättringar behövs. Kåge Larsgården undersöker förutsättningarna för att installera solpaneler för att minska energiförbrukningen.

• Priset för stuguthyrning diskuteras och har jämförts med liknande klubbar. Efter diskussioner fastslås att följande priser skaa gälla för årets säsong: 1 person: 600:-, 2 personer: 900:-, 

3 personer 1.200:- och för 4 personer 1.400:- / natt, inklusive städning. Kraftkällan tar 

städuppdraget.

• En Jämställdhetsplan ska tas fram under hösten.

Vad är det som gäller under rådanden Coronapandemin?

Det är endast sällskapsspel som är tillåtna t o m 30 juni. Absolut inga tävlingar får förekomma! Detta för att minska risken för smittspridning (och som en följd om detta skulle ske – en nedstängning av banan)

Nästa styrelsemöte hålls i början av juni.