Rapport från styrelsemöte 21 september 2020 01/10/20

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Fortfarande högt tryck på banan, mest torsdag – söndag.

• Jon Sellén ska gå klubbchefsutbildning 2020 – 2022

• Medlemsantalet är dags dato 1016.

Rapport från banchef Anders Edh 

• Renoveringar pågår, tee på 14 och green 17 är klara.

• Till veckan dressas fairway. 

• Provborrning ska göras vid hål 12/16  för att få bättre och billigare vattten.

Tävlingskommittén 

• Nöjda med årets tävlingssäsong.

• Ny ordförande ska tillsättas i tävlingskommittén.

Medlemskommittén 

• Ett utskick ska göras till alla nya medlemmar.

• Filmsnuttar, en – två per månad, om golfvett ska produceras till FB.

• Mycket stort intresse för vinprovningen i oktober. 

Ekonomi 

• Positivt på intäktsidan.

• Personalkostnaden stigit med 16%.

Fastighetsfrågor

• Bygglov ska sökas för sandfickor, grundarbetet har påbörjats. 

• Skyltar som styr parkering vid klubbhuset ska sättas upp.

Jämställdhet 

• Arbetet har startat med en medlemsenkät som gått ut.

• Uppsstartsmöte med Tony Mullborn i november.

Hur ska klubbens framtid se ut?

• Styrelsen planerar under en heldag i oktober.

Övrigt

• Möte om solenergi kommer att hållas denna vecka.

• Simulatorgolfen ska komma igång, dam- och herrkommittérna tar fram förhållningsregler.

• Kommittémöte hålls 30 september.

• Information om banans stängning och vintertäckning kommer.

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet.

Nästa styrelsemöte hålls 26 oktober.