Rapport från styrelsemöte 13/12/20

Rapport från digitalt styrelsemöte den 7 december 2020. 

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

 

Rapport från klubbchef Jon Sellén 

• Översikt av medlemsregistret pågår inför kommande årsfakturering, nästa års avgifter skickas ut efter lucia.

  Regelverket för olika kommittéers organisation och ekonomi ses över.

 

Rapport från banchef Anders Edh 

• En del avverkning har skett på hål 2 och 8. 

• Rötter har avlägsnats runt flera greener och cirka 30 stubbar har frästs bort. 

• Ett nytt gödselprogram håller på att tas fram inför nästa säsong.

• Banpersonalen blåser under greendukarna varje vecka.

 

Tävlingskommittén 

• Ny ordförande i tävlingskommittén är Filip Kihltorp.

 

Medlemskommittén 

• Ett julkort till samtliga medlemmar och sponsorer skall produceras, både film och digitalt julkort.

• Allt övrigt inställt pga pandemin, nya tag så fort läget ljusnar.

 

Ekonomi 

• Positivt resultat i år, även shopen visar på plusresultat.

• Investeringar skall göras i arbetsmaskiner, golfbilar, solcellsanläggning samt en studio.

 

Fastighetsfrågor

• Omklädningsrummen i maskinhallen renoveras. 

• Kontorslokaler samt konferensrum renoveras.

 

Stipendium 

• Juniorsstipendium skall utgå till bröderna Björkén.

 

Hedersmedlem 

• Styrelsen utser Totte Krokström till hedersmedlem i klubben.

 

Klubbutvecklingsarbete 

• Styrgruppen består av Kicki Rapp (tillika prcessledare), Kåge Larsgården, Jon Sellén samt Anders Edh.

• Information om projektet kommer att läggas ut på vår hemsida. Där kan alla kan få information om vad det innebär. Vi ser gärna att de medlemmar i klubben som vill arbeta/delta i klubbens utvecklingsarbete anmäler sig för att ingå referensgruppen.

 

Övrigt

• Ulla Åman ska till nästa möte presentera ett förslag till “historievägg”.

 

Ordföranden Kåge Larsgården tackar och avslutar mötet samt önskar God Jul & Gott Nytt år!

Nästa styrelsemöte hålls 25 januari 2021.