Rapport från möte med klubbens olika kommittér den 29 september 2020.  05/10/20

Närvarande: Klubbchef Jon Sellén, Hcp-kommittén (Robban Ekenberg), Tävlingskommitté & Medlemskommitté (Ulla Åman), Juniorkommittén (Sophie Westberg), GGA (Lars-Börje Hellberg), Klubbhuskommittén (Göran Carlsson), Stickans Course Crew (Stig Jacobsson), Bankommittén (Anders Edh), Damkommittén (Margareta Pantzare) samt från styrelsen Kåge Larsgården, Kicki Rapp och Margareta Jonsson.

Ordföranden Kåge Larsgården hälsar välkomna och tackar alla kommittér för ett jättebra jobb under den gångna säsongen. Man kan inte nog poäntera hur viktigt våra medlemmars frivilliga arbetsinsats är för klubbens exsistens.

Hcp-kommittén

• HCP-kommittén har haft en stor ökning av förfrågningar ang det nya hcp-systemet.

Robban menar att det kommer att fungera bättre nästa år. De flesta på klubben hade tidigare(innan omslopningen av banan) ett för lågt hcp. Ett tips när man matar in sin runda är att alltid mata in bruttoscoren istället för poäng.

Framtiden

Nästa säsong hoppas vi det är Coronafritt och då ska fler regelkurser hållas.

 

Medlemskommittén

• Nästan alla evenemang har ställts in pga pandemin. Ett utskick har producerats som

ska skickas ut till nya och nygamla medlemmar samt filmer för FB om golfvett ska produceras och läggas ut varje månad under vintersäsongen.

Framtiden

Ev ska det bjudas in till en glöggkväll kring advent.

 

Tävlingskommittén 

• Har gjort en bra nettovinst trots inställda tävlingar. Golfveckan slog rekord i antal deltagare.

Bra stämning kring de tävlingar som genomförts.

• Ordföranden Sven Forsberg ska avgå så en ny måste tillsättas.

Framtiden

Hoppas på att nästa säsong är Coronafri så alla tävlingar kan genomföras.

 

Juniorkommittén 

• Fått fler medlemmar i kommittén och genomfört träningar för alla åldersgrupper upp till 12 – 13 år. Har haft bra uppslutning och en god kamratanda. Några tävlingar har genomförts på en lägre ambitionsnivå och lilla KM har arrangerats.

Framtiden

Utveckla juniorträningen och tävlingar, jobba med golfskola och golfläger.

En bytardag med golfprylar ska anordnas.

Försöka komma ut i skolorna oh erbjuda “prova på-dag”, försöka locka flickor att börja spela.

 

Damkommittén 

• Har haft en jättebra säsong med många aktiva deltagare, 45 st i snitt på tisdagarnas seriespel. “Utmaningen” mycket lyckat drag då många spelat mer än normalt. 

FB-gruppen med hela 80 medlemmar har gett damerna chans att hitta spelsällskap på ett enkelt sätt. Bra stämning.

Hudiksvalls damer vann Gästrike Hälsinge-serien för femte året i rad! En bedrift som ingen annan klubb klarat tidigare.

Framtiden

Arrangera fler “roliga” tävlingar.

Få till fler möjligheter till träning i grupp.

Försöka nå även yngre damer som vill delta i seriespelet och “utmaningen”.

 

GGA 

• Har funnits sedan 1970 och har sedan 2011 också en egen ekonomi. Stort deltagande vid 

seriespelet på tisdagar liksom vid simulatorgolfen. GGA ställer upp som funktionärer och golfvärdar (dock ej i år, pga pandemin) där det behövs. Alla planerade golfresor har ställts in pga pandemin. Tre styrelsemedlemmar lämnar sina uppdrag i år.

Framtiden

Planerar upptaktsmöte i april, en golfresa, seriespel och Gästrike-Hälsingeserien, 

sommarresa, vara golfvärdar. Funderar över klubbhusutbytet med Timrå och Härnösand, fortsätta eller läggas på is?

Ska tillsammans med damkommittén besluta om hur en coronasäker simulatorgolf ska

arrangeras denna vintern.

 

Bankommittén 

• Fungerar mycket bra och följer den utsatta planeringen.

Framtiden

Bankommittén får i uppdrag att titta på om man skulle kunna avdela övningshålet och göra det till två möjliga träningsområden.

 

Stickans Course Crew 

• Har fungerat jättebra, är roligt!  Inga problem att hitta frivilliga som vill arbeta på banan.

Banchefen bestämmer vad som ska göras på banan och sedan sammankallar Stig Jacobsson

lämpliga för arbetet ur sin “resursbank Stickans Course Crew”. Endast pensionärer som 

deltager eftersom arbetena genomförs på dagtid. Få kvinnor.

Framtiden

Fortsätter att arbeta utifrån banchefen Anders Edhs banplanering.

 

Klubbhusgruppen 

• Har tio medlemmar, många med hög ålder, men har fungerat jättebra. Coop har varit en bra sponsor där de kunnat hämta de blommor de behövt för att plantera och hålla snyggt kring klubbhuset. En mycket viktig uppgift att ha ett välkomnande och snyggt första intryck.

Gruppen har även gjort andra jobb och hoppat in lite där de har behövts.

Framtiden

Fortsätta att hålla snyggt och ge våra medlemmar och greenfeegäster ett bra första intryck och en hemtrevlig känsla.

 

Marknadskommittén 

• Har lyckats hålla kvar alla sponsorer trots pandemin. Även fått in några nya.

Framtiden

Fortsätta jobba med våra befintliga sponsorer och ev söka nya.

 

Fastighetskommittén 

• Konstaterar att det finns ett uppdämt behov av fastighetsunderhåll.

Framtiden

Hitta sponsorer till detta?

 

Klubbutveckling

• Kicki Rapp håller i klubbens jämställdhetsprojekt som arrangeras av Svenska Golfförbundet.Det innebär ett års utvecklingsprogram som ska leda till högre och bättre jämställdhet i 

klubben. Detta kommer att kräva ett stort engagemang av styrelsen och en rerferensgrupp, som föreslås bestå av medlemmarna i närvarande kommittéer. Fråga som ska besvaras är : Vart är vi på väg? Och utan spaning – ingen aning. 

Mer om detta kommer styrelsen att behandla under sitt kommande framtidsmöte i november.