Rapport från digitalt kommittémöte för samtliga kommittéer, onsdag 13 oktober 2021  14/10/21

Klubbchef Jon Sellén håller i mötet och inleder med att presentera förslag till Kommunikationsplan och varumärkesstrategi för Hudiksvalls Golfklubb. Där finns många bitar att plocka och implementera i respektive kommitté. Där presenteras bland annat verksamhetsmål, kommunikationsmål och förslag på en aktivitetsplan som varje kommitté kanske borde ha?

Summering från Tävlingskommittén (Filip Kihltorp) 

• 19 tävlingar har arrangerats och genomförts av tävlingskommittén denna säsong. Vissa har varit fullbelagda medan andra dragit mindre folk. Inför nästa säsong ska man fundera på vad som behöver ändras på för att locka fler deltagare. Vilka tävlingar ska vi ha? Vilka spelformer? Kanske en damklass för att locka fler kvinnor? Tankarna är många.

• Tävlingskommittén har dragit in 320.000:- till klubben genom sin verksamhet.

• De har haft 2.226 startande.

• Få kvinnor har tävlat.

• Nästa års tävlingsprogram är under bearbetning. Man kan fortfarande lämna in önskemål.

• Tankar finns om att arrangera en minitourtävling med proffsspelare, elitgolf för både kvinnor och män. Där kan man försöka få sponsorer och juniorer involverade. Golf med publik?

Summering från Handicap- och regelkommittén (Robert Ekengren) 

• Det har varit många frågor ang ny hcp-systemet.

• Markeringarna på banan ska förbättras så gränsen för pliktområden blir tydligare. Alla röda pinnar skall bytas ut och linjer ska kritas upp inför nästa säsong. Arbetet görs tillsammans med banarbetarna.

• Även dåliga områden (utan gräs) bör markeras.

• Varje tävlingsarrangör avgör själva om de vill att det ska vara lägesförbättring.

• “Robban” finns på klubben som expertis och stöd i alla regelfrågor.

Summering från Damkommittén (Margareta Pantzare) 

• Det har varit en bra säsong. 57 betalande damer i seriespelet. 

• 42-45 i snitt på varje tisdagstävling. Nästa år önskas att tävlingarna genomförs på onsdagar från kl 10, om möjligt?

• “Utmaningen”, där man spelar hur många gånger som helst under veckan lockar fler att komma ut och golfa, även de som inte vill tävla i seriespelet.

• För sjätte! året i rad tog Hudiksvalls damer hem segern i Gästrike-Hälsingeserien.

• Damernas Facebook-grupp (med 100 medlemmar) gör att fler hittar en spelkompis.

• Önskar fler tillfällen till kontinuerlig gruppträning.

• Alla inkomster går tillbaka till deltagarna i form av fika, luncher och priser.

• Övertagandet av GIT har gått över all förväntan.

• I vinter väntar seriespel på simulatorn.

• Oranga kulor/vippor önskas för att äldre damer ska kunna får lite lättnad vid utslaget.

Summering från Medlemskommittén (Anne-Sophie Sundström) 

• Säsongens många planerade aktiviteter gick om stöpet p g a pandemiläget.

• 10-hålstävlingen High & Low – för en ny och en mer erfaren spelare – kunde dock genomföras. De tävlande bjöds efteråt på hamburgare och prisutdelning. Ett lyckat arrangemang som förhoppningsvis visade att det inte är så farligt att tävla. Ska upprepas nästa säsong.

• En lyckad “Champageprovning” har genomförts med hjälp av Kicki Rapp och krögaren Magnus Andersson.

• Nästa år ska kommittén jobba hårt med att få till ett bra faddersystem för nybörjare.

• Robban ger förslag om att vi ska finnas ute på stan vid olika tillfällen och marknadsföra Golfklubben. Bra idé – kanske något för alla kommittéer att samarbeta om?

• Första advent blir det julförsäljning i shopen och julstämning med glögg och pepparkakor. Mer info kommer.

• Under vintern (om pandemeiläget stabiliseras) kommer det bli en familjedag med skidåkning, korvgrillning mm.

• På försommaren blir det vinprovning med grillviner och grillafton.

• Många andra roliga aktitiviteter är inplanerade.

• Flera frivilliga behövs till kommittén som just nu bara består av tre personer.

Summering från Bankommittén (Stig Jacobsson – ej närvarande) 

• “Stickans Course Crew” har fungerat utmärkt under hela säsongen. Banchef Anders Edh styr vad som ska göras och Stickan är sammankallande och delar ut arbetsuppgifterna bland deltagarna. Det är mest män som deltar, bara några få kvinnor.

• En banarkitekt, golfkonsulent/utvecklare har besökt banan i dagarna och gått runt och kommit med förslag till förbättring och utveckling. En “Masterplan” ska upprättas som kommer att visa hur banan bör utvecklas de kommande 10 – 15 åren.

Summering från GGA-kommittén (Mats Utterfelt och Kåge Pettersson)

 

• 14 tävlingar har genomförts.

• Deltagarantalet har varit 1.536 män vilket ger ett snitt på 110/deltagare/tävling. Jämfört med närliggande områden (från Gävle – Sundsvall) är detta outstanding.

• GGA-kommittén har fått beröm från SISU och Golfförbundet för sina aktitivter med regelfrågor vid varje tävlingstillfälle. 

• GGA fick ett värde av 9.000:- från SISU och det har gått tillbaka till golfrestaurangen där deltagarna bjudits på förtäring.

• Ev framtida golfresor ses över.

• I vinter genomförs (med start den 23 november) seriespel på simulatorn.

Summering från Marknadskommittén (Jon Sellén) 

• Samarbetet med sponsorerna har fungerat otroligt bra i år, vilket gett klubben bra intäkter och minskade utgifter. Ett stort TACK till alla företag som bidragit!


Summering från Juniorkommittén (Jon Sellén)

• Barnverksamheten har fungerat mycket bra och haft många deltagare, men få flickor.

• Det är ont om tränare! Några föräldrar engagerar sig – men fler behövs!

• Rekrytering från skolan är svårt så länge tränare saknas.

• Några duktiga juniorer tävlar i region- och distriktssammanhang.

• Klubbens “number one” – Simon Björkén går för närvarande på College i USA.

Summering från Fastighetskommittén (Jon Sellén) 

• Vissa byggnader har fräschats upp under sommaren.

• Solpaneler har installerats på Maskinhallen vilket minskar elförbrukningen rejält.

• Laddstolpar har installerats vid klubbhuset.

Summering från Klubbhusgruppen (Göran Carlsson – ej närvarande) 

• Lämnat önskemål om framtiden: bord och bänkar i lusthuset bör renoveras, byta trappan till entrén på klubbhuset, stolpar till restaurangens entré bör bytas ut, utedasset på 14 bör målas om, häcken vid entrén tas bort, ombyggnad av rangen.

Summering från Vision 50/50 (Kicki Rapp – ej närvarande) 

• Projektet med klubbens jämställdhetsvision fortskrider. I det arbetet pågår just nu för alla inblandade en spaning på problem som finns. Detta följs upp senare av problemlösning. Ett viktigt arbete för klubbens utveckling gällande jämställdhet och inkludering.

Övriga synpunkter 

• Förslag från damkommittén att det ska vara enklare att göra sin röst hörd i klubben, genom förslagslåda eller mail till Jon. Olika alternativ måste finnas.

• Robban menar att digitala scorekort måste bli en verklighet under nästa säsong. Alla vill eller kan inte detta. Ett försök ska göras nästa säsong.

• Jon meddelar att rangen ska byggas om och förlängas nedanför stugorna. Bygglov för en träningsstudio har inlämnats.

• Damkommittén föreslår att övningshålet görs om så att båda hållen kan nyttjas. Finns med i utvecklingen av banan enligt Jon.

 

Många bra synpunkter och tankar från det som varit, och komma skall, framfördes denna kväll. Ska bli spännande att följa utvecklingen. Viljan finns där!