Rapport från årets första styrelsemöte 22/01/20

2020 års första möte med den nya styrelsen för Hudiksvalls Golfklubb hölls i mitten av januari. Ordföranden Kåge Larsgården hälsade styrelsen och övriga inbjudna välkommen. 

Många diskussioner och tankar präglade årets första möte.

Beslutades att en verksamhetsplan ska utarbetas snarast möjligt (både en lång- och kortsiktig). 

Kontaktpersoner utsågs till olika kommittéer och uppdrag;

Bankommittén: Filip Modig

Medlemskommittén: Ulla Åman

Marknadskommittén: Kåge Larsgården

Fastigheter: Kåge Larsgården och Lars Eriksson

Tävlingskommittén: Ulla Åman

Junior-/elitkommittén: Nils Jakobsson

GGA-kommittén: Thomas Gladh

Damkommittén: Margareta Jonsson

Utbildningar: Jon Sellén

Jämställdhetsansvarig: Kicki Rapp

Beslutades att årets vårmöte ska gå av stapeln den 30 mars kl 18.00 i Golfrestaurangen.

Jon Sellén informerar om det nya hcp-systemet som införs den 1 mars.

Allt mer inom golfen kommer att digitaliseras, bl a en ny plattform för grönt kort där man kan påbörja utbildningen till grönt kort långt tidigare innan den slutförs och godkänns på klubben.

Simulatorgolfen fungerar bra och är frekvent utnyttjad.

• Banarbetarna tar bl a ned cirka 250 björkar på Fäskärsvägen (bortom hål 1). Som belöning får klubben all ved. Björkveden kommer så småningom att säljas till intresserade. Den snöfria vintern har hittills varit positiv för banans välbefinnande. Många gläntor att röjts och öppnats upp och planering av många andra jobb pågår, bla så ska dammen vid hål 1 grävas upp runt om.

Många småjobb pågår, allt syns inte men är nödvändiga, t ex justeringar av el.

Några från styrelsen åker till Sundsvall på Svenska Golfförbundets förbundsmöte/seminarium den 26 februari.

En träff med klubbens olika kommittéer kommer att ordnas i Golfrestaurangen den 16 mars.

Presentationen av styrelsens medlemmar påbörjas och kommer att slutföras under nästa styrelsemöte i februari.