Rapport från årets andra styrelsemöte 27/02/20

Årets andra styrelsemöte hölls i mitten av februari. Ordföranden Kåge Larsgården hälsade styrelsen och övriga inbjudna välkomna. 

Klubbchefen Jon Sellén berättar lite om vad som är på gång. Simulatorgolfen tickar på väldigt bra. Distriktsförbundets årsmöte går av stapeln den 5 mars och Thomas Gladh utses representera från Hudiksvalls Golfklubb. Verksamhetsberättelser från alla kommittéer skall vara Jon tillhanda senast den 10 mars. Jon berättar också att personalbehovet inför sommaren håller på att ses över. 

Banchef Anders Edh berättar att man gör en del underhållsarbeten för närvarande samt tar hand om och vårdar alla greener. Anders håller också på med att upprätta en skriftlig skötselplan för kommande säsong, som kommer att vara tillgänglig för alla banarbetare. Vissa inköp inför säsongen planeras och genomförs.

• Rapporteras från tävlingskommittén och marknadskommittén om olika möten med sponsorer och entreprenörer. 

Ekonomiansvarige Lars Eriksson berättar om genomförd årsredovisning och hittills inbetalda årsavgifter. Årsredovisningen kommer att presenteras på vårmötet.

Medlemskommitténs Ulla Åman berättar om kommande aktiviteter för klubbens  medlemmar. 

Olika åtgärder på våra fastigheter diskuteras.

• Styrelsen går igenom Golfklubbens förslag till verksamhetsplan. Den presenteras på vårmötet.

Vårmötet hålls på Golfkrogen måndagen den 30 mars kl 18.00.