Nu är det dags att starta upp vårt klubbutvecklingsarbete – ”Vision 50/50” 13/12/20

Tony Mullborn, klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet, informerade tidigare i höstas styrelse- och kommittémedlemmar i Hudiksvalls GK om ”Vision 50/50” – som vi är först i Hälsingland med att vara antagen till. Det är Idrottssveriges mest ambitiösa jämställldhetsprocess med siktet inställt på inkludering och jämställdhet. 

”Vision 50/50” är ett långsiktigt förändringsarbete för ett mer jämställt Golfsverige. Målet är jämnare fördelning bland spelare och i ledande positioner. Golf är ju en idrott som passar såväl motionärer som proffs – alla kan spela tillsammans – oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, mm. För att behålla både medlemmar och attrahera nya målgrupper måste vi i Hudiksvalls GK utmana oss för att kunna utvecklas i takt med samtiden. Det är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor. 

För vår del i Hudiksvalls GK gäller nu att vi startar upp arbetsprocessen. Processledare inom klubben är Kicki Rapp som poängterar att detta är en viktig del om vår klubb ska fortsätta utvecklas positivt. 

Men det här är ett långsiktigt och viktigt förändringsarbete som kräver vilja och engagemang av oss alla, om vi ska lyckas! Alla våra olikheter gynnar utvecklingsarbetet, som ska pågå under 12 månader. (Förmodligen kommer det att dra ut på tiden pga av Corona-pandemin.) 

Vill DU vara med i utvecklingsarbetet? Kontakta processledare Kicki Rapp (rappkicki@gmail.com / 073-274 69 22) och meddela snarast ditt intresse att deltaga i referensgruppen.

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen!