Medlemsenkät Vision 50/50 19/09/21

Hudiksvalls GK är en av cirka hundra golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf.

Läs mer om Vision 50/50 golf.se/vision5050.

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

– Därför är det viktigt att du tar dig tid att besvara enkäten, påpekar Kicki Rapp som är projektansvarig.

Som en del i utvecklingsprogrammet ingår en medlemsenkät, Vision 50/50-enkäten, som handlar om det sociala klimatet och kulturen i golfklubben. Enkätsvaren om hur du som medlem upplever kulturen och klimatet ligger till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete och vi sätter stort värde på din medverkan.

Du kommer inom kort att få ett mejl med inbjudan till enkäten. Undersökningen tar några minuter att besvara och genomförs under vecka 38 av Hudiksvalls GK i samverkan med Svenska Golfförbundet och deras samarbetspartner, analys- och statistikföretaget Players 1st. Dina svar är naturligtvis anonyma.

Tack på förhand!

Styrelsen