Lägesförbättring 03/07/18

Lägesförbättring, ett scorekort (pga torrskador).

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på banan får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.