Kallelse till Damkommitténs höstmöte 10/09/21

Datum: Onsdag den 29/9 2021

Tid: 16.00

Plats: Hudiksvalls Golfklubb, restaurangen

 

Dagordning

  1. Alla hälsas välkomna
  2. Val av ordförande till mötet
  3. Val av sekreterare till mötet
  4. Återblick på säsongen 2021, bra/ mindre bra/nytänk
  5. Ekonomisk rapport samt redogörelse för nuvarande organisation i form av en ansvarsenhet i huvudklubben.
  6. Antal medlemmar i kommittén 2022, förslag på 5 medlemmar
  7. Val av 1 ledamot på två år, övriga 4 har ett år kvar på sina uppdrag.
  8. Hur skall vi välja/engagera nya medlemmar till kommittén framöver ?
  9. Val av ansvarig för GH 45/65 + samt simulatorgolf
  10. Övriga frågor

 

Välkomna!