Invintring och behov av hjälp! 02/10/17

Invintring och höstarbeten på banan.

Första insatsen blir hålpipeluftning som vi räknar med att genomföra fredagen den 13/10 med reservdag måndag den 16/10. Jordkorvarna efter luftningen skall skottas ihop, lastas på elbilarna och sparas på avsedd plats till våren och då användas i svackor.

Behovet är ca: 8-10 st. ideella.

Banan är sedan fortsatt öppen efter luftning för spel fram till stängning. Inget datum är satt, utan vädret styr hur länge banan är öppen.

Innan dukläggningen kommer vi i banpersonalen att torva spår i foregreen där ensilageplasten skall ligga. Allt för att förhindra att vatten ska komma in under duken och riskera isbränna/syrebrist för gräset. Vi har redan varit ute och mätt in var vi ska torva och det är de blå streck som finns i foregreen.

Strax innan läggningen skall greenerna behandlas mot svamp och det skall med fördel göras när det är torrt.

På greenerna lägger vi först den gröna vårtäckningsduken som ett extra skikt under den täta plasten.

Vi kommer också att lägga in dräneringsrör under dukarna som vi i vinter kan blåsa in luft i.

I vintras märkte vi att det var svårt komma in under plasten utan att förstöra den. Nu kommer det förhoppningsvis bli bättre med dräneringsrör.

Vid dukläggningen finns det ett behov av 8-10 st. ideella.

Det är naturligtvis svårt att veta när det blir dukläggning men hellre några dagar innan snön än att missa helt.

Detta är VIKTIGA insatser och det underlättar mycket om vi är flera och garanterar att vi hinner med jobben så har du möjlighet att hjälpa till, skicka ett mail till sol@hudiksvallsgk.se eller ett sms till 070 6370797.

Redan nu till fredag 6/10 börjar vi invintringen med att tömma bevattningssystemet. Blåsningen av systemet börjar vi med på måndag den 9/10.

Hoppas på svar / SO