Invigning

Idag samlades gänget som fixat ”nya” 17. Greenen/hålet är detsamma men foregreenområdet har fått en rejäl ansiktslyftning.

I områdets närhet har hela 18 tallar tagits ned för bättre ljusinsläpp och bättre cirkulation. Kullar har anlagts och gräs från vår odling har använts för att få till en bättre ”bollstopp” på vänster sida.

Bengt Sjöberg och Tommy Fernlund höll i sågarna. Gunnar Månström, Daniel Landin och Lars Börje Hellberg har dragit ris. Björn Albinsson har hjälpt banpersonalen med gräsläggning. Sven Fors och Rolf Jonsson har också hjälpt till.

 STORT TACK till alla ideella som gör en stor insats för klubben !

Nu siktar vi på nya områden som skall förskönas men gömmer sågarna för Bengt/Tommy några veckor till.

// SO Lindgren