Information från ledningen 21/12/17

Klubbchef, banchef och ordförande har ordet

2017 har varit ett bra år för Hudiksvalls golfklubb, med enligt prognosen, ett plusresultat. Medlemsantalet ökar för fjärde året i rad, och landar nu på 870 medlemmar. Banpersonalen har gjort ett fantastiskt jobb med hjälp av många ideella. Vi hade en väldigt lyckad vintertäckning av greenerna vilket bidrog till bra greenkvalitet hela säsongen. Greenfeeintäkterna ökade, mycket tack vare de tidiga greenerna. Alla kommittéer har gjort ett bra jobb, vilket i allra högsta grad bidrar till att klubben mår bra och går framåt. Vi har under 2017 renoverat shopen, byggt om greenområdet på hål 17, miljöanpassat maskinhallen, byggt golfbilsgarage och fällt en hel del träd.

2018 ska vi satsa på våra fairways och tees. Medlemsundersökningen som pågått i 1,5 år visar att det är just fairways och tees som behöver förbättras. Det här kommer att vara en långsiktig satsning där vi bland annat behöver dressa fairway med ca 400 ton sand varje år. För att finansiera denna satsning har vi gjort mindre justeringar av avgifterna för 2018.

Avgift 2018

Juniorer 0 -12, 0 kr
Juniorer 13 – 17(4),  1 595 kr
Juniorer 18 – 21(4), 2 295 kr
Studerande 22 – 25(4), 2 595 kr
Seniorer Fullvärdiga(4), 4 995 kr
Greenfee medlem (1), 2 395 kr
Stödmedlem, 800 kr
Non Res. Senior (2), 3 295 kr
Stege År 1 (3), 2995 kr/ 3295 kr
Stege År 2 (4), 3 995 kr
Stege År 3 (4), 4 395 kr

(1) I greenfeemedlemsskapet ingår 4 greenfeecheckar, därefter 250kr/runda.
(2) Non residens gäller personer som har sin fasta bastadsadress utanför Gästrike-Hälsinges GD.
(3) 1 995 kr om man blir medlem utan nybörjarkurs, 2295 kr om man blir medlem med kurs.
(4) Städavgift återbetalas i form av presentkort i Golf Klubbens egen shop efter utförd städning eller annat arbete (minst 4 timmar).

Betalning av årsavgiften för 2018 kan delas upp i två betalningar där första halvan skall betalas senast 31 jan 2018 och den andra halvan senast den 31 mars 2018.
Det finns även möjlighet att delbetala årsavgiften, med ett MoreGolf Mastercard, på 6 eller 12 månader utan ränta. Det endas om tillkommer är en månadsavgift på 29 kronor.

Ändringar i stadgarna för in- och urträde:
Medlem som inte erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar.
Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag och beviljar inte styrelsen anstånd, ska han anses ha utträtt frivilligt enligt ovan och ska erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande. Vid utträde och inträde samma år tillkommer en administrativ avgift på 500 kr.

En god jul och ett gott nytt golfår önskar

Nils-Erik Blomdahl, Ordförande
Jon Sellén, Klubbchef
S-O Lindgren, Banchef