Hudiksvalls Golfklubbs styrelse 2020 27/02/20

 

Kåge Larsgården, ordförande

Informationsansvarig för

Fastigheter & Marknad

Tel: 070 211 61 36

Mail: kage.larsgarden@gmail.com

Kicki Rapp, vice ordförande

Jämställdhetsansvarig

Tel: 073 274 69 22

Mail: rappkicki@gmail.com

Lars Eriksson, ekonomi

Informationsansvarig för

Fastigheter

Tel: 070 327 02 10

Mail: ekonomikonsult.l.e@telia.com

Filip Modig, ord. styrelseledamot

Informationsansvarig till

Bankommittén

Tel: 070 419 26 00

Mail: filip.modig@gmail.com

Ulla Åman, ord. styrelseledamot

Informationsansvarig till

Tävlings- samt Medlemskommitten

Tel: 073 516 46 40

Mail: reklamulla@gmail.com

Nils Jakobsson, ord. styrelseledamot

Informationsansvarig till

Junior/Elit

Tel: 070 619 77 73

Mail: nirken1177@hotmail.com

Thomas Gladh, ord. styrelseledamot

Informationsansvarig till

GGA

Tel: 070 622 64 49

Mail: tgladh7@gmail.com

Margaretha Jonsson, suppleant

Informationsansvarig till

Damkommittén

Tel: 070 37190 10

Mail: margjon54@gmail.com

 

Eva-Lotta Vesterlind , suppleant

Tel: 070 509 76 50

Mail: eva-lotta.vesterlind@hotmail.com

 

Övriga deltagare i Hudiksvalls Golfklubbs styrelsemöten

Jon Sellén, Klubbchef

Informationsansvarig för

Utbildningar

Tel: 070 518 57 26

Mail: jon@hudiksvallsgk.se

Anders Edh, Banchef

Valberedning

Tel: 070 534 47 53

Mail: anders@hudiksvallsgk.se