Höstarbeten på banan 27/09/18

Nu är hösten här och vintern i antågande. För att gynna banan så mycket som möjligt är det olika åtgärder som vi kommer att utföra för att uppstarten blir så bra det bara går.

Dressning : Det gör att tillväxtpunkten på gräsplantan får skydd. Det blir med tiden en jämnare och mer hållbar yta och det blir inte stora torvor, när vi slår golfbollen, i en genomdressad yta. Våra tee´s har vi redan dressat och kommer att börja med fairways när vi lånat in en större dressare och en lastmaskin, troligtvis måndag 1/10,  för att fylla dressaren med.

Luftning: Hålpipeluftning kommer vi att göra innan det blir tjäle och alla pluggar skall tas bort från greenerna. Hålen kommer senare att vara en depå för allt syre som behövs under den täta vintertäckningen. Lika åtgärd som gjordes hösten 2016 när resultatet var så bra efter täckningen våren 2017. Spel kommer att vara tillåtet efter luftningen fram till vi behandlar greenerna mot svamp och direkt efter täcker dem. När pluggarna skall tas bort tar vi tacksamt emot hjälp. Mail kommer att skickas ut om det.

Vintertäckning: Det blir tredje året som vi täcker alla greener. Där kommer vi också att behöva hjälp.

Bevattning: Stamledningarna kommer att tömmas och blåsas likt alla andra år.

Banan är stängd vid frost !

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Nu hoppas vi på en frostfri oktober med mycket spel och bra arbeten. När väl  tjälen kommer hoppas vi på att den blir minst 2 decimeter innan någon snö faller. Då finns det förutsättningar att vi får en fin vår/försommar och en GRÖN golfbana.

SO, Anders, Lasse och Conny