Handlingar till Höstmötet 11/11/19

Nu finns handlingarna till höstmötet på kansliet.

Medlemsutveckling, förslag till avgifter, prognos och budget, valberedningens förslag ser ni nedan.

 

Medlemsutv 2008 vs 2019

Avgifter 2020

Sammanställning Prognos 2019 budget 2020

0769_001