Hål 9

Par 3

Gul: 145m.

Röd: 120m.

bankarta

Fint par 3 hål. Lång green så klubbvalet kan variera beroende på var man placerat flaggan för dagen.

Tillbaka till banlistan