Hål 8

Par 4

Gul: 370m.

Röd: 296m.

bankarta

OBS! Invänta klockringning före utslag!
Banans kanske svåraste hål. Här vill man komma så nära dammen som man kan för att ha ett så kort andraslag som möjligt. Man bör ta en klubba extra på andra eller tredje slaget då det lutar ganska mycket uppför. Greenen sluttar till vänster och kan vara snabb om man får en nedförsputt.

Tillbaka till banlistan