Hål 2

Par 4

Gul: 385m.

Röd: 335m.

bankarta

Ett långt par 4 som har sina svårigheter. Här är det bättre att vara vänster än höger från tee. Höger miss här och du kommer att ligga mask för doglegget in till höger vid green. Bunkrar ca 230 från gul tee till vänster samt att det finns två greenbunkrar som drar åt sig bollar. Säkert att rulla in bollen på detta hål.

Tillbaka till banlistan