Hål 18

Par 4

Gul: 305m.

Röd: 260m.

bankarta

OBS! Se till att vägen är fri före utslag!
Viktigt att träffa fairway på detta hål. Vatten på högersidan från tee för den långtslående. Bunker vänster och vatten höger vid greenen.

Tillbaka till banlistan