Hål 13

Par 3

Gul: 140m.

Röd: 125m.

bankarta

Ett par 3 hål där det kan vara bra att veta hur det blåser. Greenen lutar ganska kraftigt emot från vänster sidan. Så kort och till höger ger dig den enklaste putten.

Tillbaka till banlistan