Hål 11

Par 4

Gul: 285m.

Röd: 255m.

bankarta

OBS! Se till att vägen är fri före utslag!

Fairwayklippningen driver dig till vänster på utslaget. Den nya dammen till höger drar åt sig bollar så håll dig till vänster så mycket du vågar hela vägen upp till greenen.

Tillbaka till banlistan