Hål 10

Par 4

Gul: 355m.

Röd: 305m.

bankarta

VIKTIGT ATT ROPA FORE OM MAN MISSAR HÖGER DÅ 5:ANS TEE ÄR I NÄRHETEN!
Hålet är spikrakt och utan några hinder på utslaget. Ser lätt ut och är även lätt om du håller dig på fairway. Svårigheten är inspelet vilket försvåras mycket om du måste slå från ruffläge. Är banan torr så ska du låta bollen studsa och rulla in på green. Håll upp något till vänster vid inspel.

Tillbaka till banlistan