Tävlingskommitté

 

Tävlingskommittén 2017

Sven Forsberg          073-708 1509          Ordförande

Marianne Larsson    073-153 0963

Curt G Persson        070-201 9142

Ulla Åman                 073-516 4640

Robert Ekenberg      070-229 4492

Mats Andersson       070-232 2570

Jon Sellén                 070-518 5726

Filip Modig                070-419 2600

 

Uppdrag

Organisera och ansvara för klubbens tävlingsverksamhet.

Hålla kontakt med tävlingssponsorer och övriga externa och interna intressenter runt tävlingsverksamheten.

Se till att det finns tävlingsledare och funktionärer.

Tillsammans med medlemskommittén och klubbchefen arbeta för att fler medlemmar och gäster upptäcker glädjen med att tävla.

Golfen är ju unik på så sätt att man i första hand tävlar mot banan och sig själv och först därefter mot andra med- och mottävlare.