Klubbhusgrupp

Uppdrag

Jobba för att Golfbanan ska vara så BESÖKSVÄNLIG som vi kan. Estetiskt, med blommor, klippta, ansade rabatter osv.
Vara behjälpliga när det behövs. Projekt, bollplockning, städning, m.m.

Medlemmar

Göran Carlsson, sammankallande
Lena Carlsson
Lars & Elvy Hedlund
Arne & Helena Thorell
Stig & Yvonne Jakobsson
Elsie Nygren
Sven-Åke Thoresen