GGA Herrar 55+

Gentlemens Golf Association

Uppdrag

GGA seniorer herrar 55+, är en kommitté under Hudiksvalls Golfklubb.

Vårt uppdrag är följande:

  • Svara för tävlingsverksamheten för herrar 55+ (GGA Tour).
  • Organisera deltagandet i Gästrike/Hälsinge Veterantour herrar 55+ som spelas på 7 olika banor.
  • Svara för försäsongsträning (om lokal finns). Tävlingsserie i Simulatorn vintertid.
  • Organisera golfvärdar under högsäsong.
  • Organisera resor med spel på andra banor i mån av intresse.
  • Upprätta budget för verksamheten.
  • Efter årets slut lämna en verksamhetsberättelse till klubben.

Styrelse

Lars-Börje

Lars-Börje Hellberg
Ordf. och golfreseansvarig
Tel, 070-3737188
hellberglarsborje@gmail.com

Anders B

Anders Borg
Kassör
Tel. 070-5253457
anders.borg@hfkab.se

Göran Sundman
Sekreterare, Tävlingsledning (lottning och resultat)
GGA-bloggen
Tel. 070-3138772
sundmangoran@gmail.com

Bengt-Arne

Bengt-Arne Pettersson
Tävlingsansvarig GGA Tour (lottning och resultat) samt golfresor
070-5747900
bapmaj@gmail.com

Bengt S

Bengt Sjöberg
Funktionärer (sammankallande) och golfvärdar
Tel. 070-5437492
bengt.sjoberg45@gmail.com

Mats Utterfelt
Golfvärdar (sammankallande) och funktionärer
Tel: 070-5159039

51mats@telia.com

Björn Albinsson
Kontaktman GH Veterantour
Tel. 072-5628526
bjorn.albinsson48@gmail.comMail till GGA-bloggen
ggabloggen@gmail.com