Damkommitté 2019

Uppdrag

Vårt uppdrag i damkommittén är att försöka få alla damer i klubben att någon gång delta i våra aktiviteter och ta chansen att få nya spelkamrater och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Huvudområden som vi ansvarar för.

  • Organisera samt ansvara för damernas seriespel.
  • Anordna kurs i regler/ närspel.
  • Organisera golfvärdar under högsäsong tillsammans med GGA.
  • Organisera resor till annan bana om intresse finns.
  • Efter årets slut lämna en verksamhetsberättelse till klubben.
  • Utse samordnare för GH damserie, spelas på 6 olika banor

 

Medlemmar

 

Gunilla Karlsson
Kassör
070-6475124

 

Gunilla Tomic
Ledamot
070-5400880
gunilla@ tomic.se

 

Majvor Pettersson
Ledamot
0705740785

 

Margareta Jonsson
Samordnare
070-3719010
margjon54@gmail.com

 

Lena Persson Klingh
Ledamot
070-5760244

 

Margareta Pantzare
Ledamot
070-5636799
pantzare@yahoo.se

 

Ann- Kristin Lundström

Ledamot

076-8489987

ankilu50@mail.com