Damkommitté 2020

Uppdrag

Vårt uppdrag i damkommittén är att försöka få alla damer i klubben att någon gång delta i våra aktiviteter och ta chansen att få nya spelkamrater och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Huvudområden som vi ansvarar för.

  • Organisera samt ansvara för damernas seriespel.
  • Anordna kurs i regler/ närspel.
  • Organisera golfvärdar under högsäsong tillsammans med GGA.
  • Organisera resor till annan bana om intresse finns.
  • Efter årets slut lämna en verksamhetsberättelse till klubben.
  • Utse samordnare för GH damserie, spelas på 6 olika banor

 

Medlemmar

Gunilla Karlsson
Kassör
070-6475124

 

Yvonne Persson
Ledamot
070-3969733
ywonne.persson@gmail.com

 

Majvor Pettersson
Ledamot
0705740785

 

Margareta Jonsson
Samordnare
070-3719010
margjon54@gmail.com

 

Kristina Israelsson
Ledamot
070-5267790
kristina.israelsson@gmail.com

 

Margareta Pantzare
Ledamot
070-5636799
margaretapantzare@gmail.com

 

Ann- Kristin Lundström
Ledamot
076-8489987

ankilu50@mail.com