Bankommitté

Uppdrag

Det är klubbens styrelse som har huvudansvaret för klubbens och banans utveckling och utser ledamöterna i Bankommittén. BK ska hålla styrelsen löpande informerad om vad som sker och vilka planerna är för banans fortsatta utveckling. BK:s uppgift är att på kort och lång sikt planera och styra arbetsinsatserna för banans utveckling på ett så kostnadseffektivt sätt det är möjligt. BK följer och utvecklar den masterplan som infördes 2013. BK har ett nära samarbete med banarbetsgruppen, GGA, klubbhusgruppen och damkommittén.

Medlemmar

Filip Modig, ordf.
070-4192600
filip.modig@gmail.com

Jon Sellén, klubbchef
070-5185726
jon@hudiksvallsgk.se

Sven-Olof Lindgren, banchef
070-6370797
sol@hudiksvallsgk.se