Lokala regler

 1. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
 2. jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
 3. Stenmurarna på hål 4 och 14 utgör organisk del av banan.
 4. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelarna måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
 5. Nätet (med tillhörande stolpar) bakom green på hål 10 är oflyttbart hindrande föremål. Regel 24 är tillämplig. Droppning får dock ske i närmaste iordningställda droppzon.
 6. Bunkrar markerade som mark under arbete utgör del av spelfältet. Regel 25-1 är tillämplig.
 7. Skydd av unga träd identifieras med blåvit pinne. om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål).
 8. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor/annat, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 gäller.
 9. För allt spel på denna bana får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3 och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation. När en spelare bryter mot Regel 14-3 är ronden inte handicapgrundande.
 10. ” Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1). När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

  Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

  Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

  Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras

Övrigt

Spelare på högre hålnummer har alltid företräde. Detta innebär att spel på hål 1 och hål 14 ej får ske om spelare finns inom träffzonen på hål 18 respektive hål 15 om klartecken ej givits.
överträdelse kommer att beivras.

Service för dig och vår miljö.
Toaletter finns vid tee på hål 7 och hål 15. miljöstationer är utställda på hål 1,6,11,15 och 17, samt i klubbhusområdet. var vänlig och släng ditt skräp där.

Markeringar

Vita pinnar Banans gräns
Gula pinnar Vattenhinder
Röda pinnar Sidovattenhinder
Blå pinnar Mark under arbete
Blåvita pinnar Mark under arbete varifrån spel är förbjudet

Allmänna Rekomendationer

Speltempo är viktigt. En 18-hålsrunda på Hudiksvalls GK bör du i en 4 boll kunna göra på under 4 timmar

Idealtid Maxtid
9 hål 1,45 2,0
18 hål 3,30 4,0

Glöm inte att återlägga torv.
laga minst 1 nedslagsmärke på varje green.
Släpp alltid igenom snabbare partier. Vidhåll inte vid principen att aldrig släppa igenom 1 eller 2 bollar.
Avbrott i spelet mellan hål 3 och 4 och hål 10 och 11 (vid kiosken) får göras i högst 5 minuter.
Den med lägst handicap i spelpartiet ansvarar för att deltagarna iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjes.
Medlem ansvarar på samma sätt för sina betalande gäster.
Banarbetare har ALLTID företräde. Vänta med att slå tills tydlig signal lämnats av banarbetare.
På banan accepteras kopplade hundar och på hundförarens eget ansvar att nedsmutsning inte sker. Medtag påse!
Mobiltelefoner under spel får endast vara påslagna i undantagsfall.
Vi är för allas trivsel måna om vårdad klädsel på banan samt i och intill klubbhuset.

Tack på förhand och trevlig runda.