Arbetsdag på måndag 16/9 11/09/19

Vi behöver hjälp på måndag 16/9 med att torva av gräs på ettans fairway och senare lägga gräs på nyfrästa teeytor.

Om det blir fler än tio arbetsvilliga har vi mycket ris att köra undan.

Ni vill göra en viktig insats för klubben anmäl er till Stig Jacobsson via sms (070 623 92 88)

Samling klockan 08.00 maskinhallen. Naturligtvis bjuds det på lunch.